خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمیه قم و نزدیک به دولت است. خبرگزاری رسا بیشتر اخبار شیعیان را به سه زبان پوشش میدهد و نویسندگانش همگی از دانش پژوهان، طلاب و محققین حوزه هستند.
اخبار انگلیسی از شیعیان جهان در سایت خبرگزاری رسا